V Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP na Jasną Górę.

                 W dniu 22 sierpnia 2019 r. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował V Pielgrzymkę Piłsudczyków na Jasną Górę. Również i Sejneńscy Piłsudczycy udali się po raz piąty, aby modlić się za pomyślność Związku Piłsudczyków RP oraz we własnych intencjach. W jej trakcie Piłsudczycy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji Ojczyzny, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków RP i ich Rodzin, złożeniu kwiatów pod Tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodu, uroczystej zbiórce Okręgów i Oddziałów ZP RP i wręczenia Sztandaru dla Okręgu w Świdwinie i oczywiście w Apelu Jasnogórskim.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                     JW
Jarosława Wojciechowicz