Cele działalności

01. Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego.
02. Kontynuacja idei J. Piłsudskiego w czasach obecnych.
03. Pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych.
04. Opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość.
05. Popularyzacja i propagowanie spaw obronnych.
06. Wpojenie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
07. Udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe.
08. Prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach mających na celu nauki młodzieży zasad patriotyzmu i obywatelskiego wychowania.
09. Współpraca z podmiotami noszącymi imię J. Piłsudskiego.
10. Kierowanie się zasadą neutralności politycznej.
11. Wierni statutowej dewizie.
12. Hołd i pamięć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu bohaterowi walczącemu o niepodległą i demokratyczna Polskę twórcy Państwa Polskiego.