Obchody 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego.

              W dniach 24-25 sierpnia 2019 r. w   Sejnach i  Krasnopolu obchodziliśmy 100. rocznicę Powstania Sejneńskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.00 dnia 24 sierpnia 2019 r. Liturgią Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Krasnopolu. W uroczystościach udział wzięła Kompania Honorowa 14. Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Kompania Honorowa 1. Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponadto udział wzięły władze państwowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Obecne były poczty sztandarowe i liczna obecność mieszkańców miejscowości Krasnopol. Kościół w Krasnopolu nie pomieścił gości przybyłych na początek obchodów Powstania Sejneńskiego. Po Liturgii Mszy Świętej uczestnicy obchodów udali się przed kościół parafialny, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy i podniesiona została Flaga Państwowa na maszt i został odsłonięty pomnik upamiętniający 100. Rocznicę Powstania Sejneńskiego. Po zakończeniu obchodów Krasnopolskich część uczestników udało się do Suwałk, a część do Sejn. W Sejnach na Placu Świętej Agaty o godz. 10.30 został posadzony „Dąb Niepodległości” przez władze samorządowe z Suwałk i władze samorządowe powiatu Sejneńskiego, Miasta Sejny, Gminy Sejny oraz stowarzyszenia działające w naszym regionie. Nie mogło zabraknąć Sejneńskich Piłsudczyków. Od godziny 13.45 w Ośrodku Kultury odbywała się odsłonięcie wystawy przygotowanej przez IPN Oddział w Białymstoku, sesja historyczna, i promocja albumu o Powstaniu Sejneńskim Pana prof. Jana Wiesława Wysockiego. Na godzinę 16.30 przybył do Sejn Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa oraz inni członkowie Zarządu Krajowego i po chwili rozpoczęły się na błoniach uroczystości związane z obchodami 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego. Przy bazylice został odsłonięty obelisk okolicznościowy, który został wykonany z okazji 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego. Obelisk sfinansował  Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński i Koło Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich ZŻWP. Uroczystego odsłonięcia dokonali gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Ks. Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, płk zw. Zbigniew Borkowski Sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i płk zw. Jarosław Wojciechowicz. Poświęcenia obelisku dokonał Ks. Zbigniew Bzdak. Następnie odbyła się doniosła uroczystość, gdyż Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP przy pomocy Sekretarza Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP dokonali uroczystej promocji na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie Związku Piłsudczyków. Ponadto niektórzy członkowie Okręgu Sejneńskiego otrzymali okolicznościowe medale pamiątkowe z okazji XXX-lecia ZP RP.

            Dzień 25 sierpnia 2019 r. rozpoczął się od zapalenia zniczy na grobach poległych w  Powstaniu Sejneńskim, na cmentarzach w miejscowości Sejny, Suwałki, Augustów, Berżniki, Poćkuny. Główne uroczystości 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Sejny. Następnie uczestnicy przemaszerowali do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, a Liturgię Mszy Świętej celebrował Ks. Zbigniew Bzdak. Po zakończeniu mszy uczestnicy udali się na Plac Św. Agaty, gdzie ustawiała się cała kolumna i wtedy do Miasta Sejny dobiegła „Sztafeta Niepodległości”, a udział w sztafecie brało 140 uczestników, którzy biegli z Suwałk do Sejn. Po tym fakcie przemaszerowaliśmy pod Pomnik Powstania Sejneńskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości. Przy pomniku została podniesiona Flaga Państwowa na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy. W uroczystościach udział wzięły Kompanie Honorowe Wojska Polskiego oraz Orkiestra Wojska Polskiego z Siedlec. Ponadto udział wzięły władze państwowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz stowarzyszenia działające w rejonie północno-wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej. Najbardziej aktywni Sejneńscy Piłsudczycy otrzymali odznaczenia: Medal Pro Publiko Bono – płk zw. Ks. Władysław Napiórkowski, kpt. zw. Henryk Sylwista; Medal Pro Patria – mjr. zw. Grzegorz Pietkiewicz, kpt. zw. Bernard Kozakiewicz. Natomiast Krzyże Powstania Sejneńskiego otrzymali płk zw. Ks. Władysław Napiórkowski, por. zw. Eugenia Milewska, płk zw. Beata Dźwilewska, kpt. zw. Henryk Sylwista, kpt. zw. Bernard Kozakiewicz, mjr. zw. Jan Stanisław Kap, płk zw. Jarosław Wojciechowicz. Ponadto Koleżanki i Koledzy otrzymali awanse na pierwsze stopnie oficerskie Związku Piłsudczyków RP oraz złote, srebrne i brązowe Krzyże Honorowe Związku Piłsudczyków. Odczytany został Apel Pamięci, Salwa Honorowa i na zakończenie zostały złożone kwiaty.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                          JW
Leszka Przyborowskiego