Ważne daty

Rocznice ważne  dla Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w roku 2024:

22 styczeń – 161. rocznica Powstania Styczniowego;
13 lutego – 84. rocznica masowych Wywózek na Sybir;
19 marca – imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego;
10 kwietnia – 14. rocznica Katastrofy Smoleńskiej;
13 kwietnia – 84. rocznica Mordu Katyńskiego;
3 maja – 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
12 maja –  89. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego;
18 maja – 80. rocznica zamordowania 20 obywateli RP w m. Berżniki przez Niemców w czasie II Wojny Światowej;
26 czerwca – imieniny Kapelana Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej;
16 lipca – 79. rocznica Obławy Augustowskiej;
15 sierpnia – 104. Rocznica Bitwy Warszawskiej;
22 sierpnia – X Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Piłsudczyków na Jasną Górę;
23 sierpnia – 105. rocznica Powstania Sejneńskiego;
1 września – 85. rocznica napaści Niemiec na Rzeczypospolitą Polskę;
17 września – 85. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Rzeczypospolitą Polskę;
20 września – 104. rocznica Bitwy Niemeńskiej;
11 listopada – 106. rocznica Święta Odzyskania Niepodległości;
05 grudnia – 157. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.