Obchody 74. rocznicy Obławy Augustowskiej.

                 W dniu 21 lipca 2019 r. na zaproszenie organizatorów Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński uczestniczył w obchodach 74. Rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach. Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą celebrował przedstawiciel Biskupa Ełckiego. Na obchody przybyły Rodziny zaginionych w Obławie Augustowskiej, ministrowie, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, kompanie honorowe Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej i Leśników, Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji, Poczty Sztandarowe i mieszkańcy Gib oraz goście z kraju.  Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na „Golgotę Gib, gdzie jest Krzyż ofiar Obławy Augustowskiej”. W krótkich przemówieniach zaproszonych gości, każdy z nich wyrażał nadzieję, że może w najbliższym czasie zostaną odnalezione miejsca lub miejsce, gdzie zostały złożone doczesne szczątki zaginionych w Obławie Augustowskiej. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki i zapalone znicze.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                            JW
Bogdana Citko