Uroczystości w Szkole Podstawowej w Poćkunach.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

             W dniu 12 października 2022 r. na zaproszenie Pani Beaty Kuczyńskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poćkunach oraz Rady Pedagogicznej delegacja Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP brała udział w podwójnych uroczystościach szkolnych, tj. ślubowaniu uczniów klas pierwszych i wmurowaniu kamienia węgielnego na budowie nowej części szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele w Berżnikach w której udział wzięła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Msza odbyła się w intencji nauczycieli i pracowników szkoły, a mszę celebrował ks. Andrzej Sienkiewicz proboszcz. Po mszy uczestnicy udali się do szkoły w Poćkunach, gdzie odbyła się krótka akademia i ślubowanie uczniów klas pierwszych. Aktu ślubowania dokonała Pani dyrektor. Następnie głos zabrał  Pan Dariusz Piontkowski, Wiceminister edukacji i nauki, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP. Następnie głos zabrał  płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, który podkreślił że w ramach współpracy Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Suwałkach, że zostaną wręczone prezenty-plecaki wraz z wyposażeniem uczniom pierwszych klas, którzy przed chwilą złożyli ślubowanie. Przy wręczeniu plecaków  prezesowi pomagał płk Zw. Ireneusz Zdancewicz. Na zakończenie głos zabrał Waldemar Kwaterski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, który na ręce Pani Dyrektor złożył życzenia i wręczył bukiet kwiatów. Po kilku minutach uczestnicy uroczystości udali się na  budowę, gdzie wmurowano kamień węgielny. Po zakończeniu aktu wmurowania głos zabrał Dariusz Łostowski, który powiedział, że dzięki rozbudowie Szkoła Podstawowa w Poćkunach będzie trzy razy większa, a powstanie m. in. biblioteka, stołówka, nowych pięć klas, przedszkole i żłobek. Rozbudowa szkoły zakończy się przed nowym rokiem szkolnym i będzie kosztować 18 mln. zł.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                               JW
Pana Grzegorza Marcinkiewicza