Lekcja historii w Szkole Podstawowej w Lipsku.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

          W dniu 19 października 2022 roku na zaproszenie Pani Barbary Aleksiejczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anastazji Milewskiej, Rady Pedagogicznej oraz młodzieży szkolnej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej i Kol. Krzysztof Galiński Członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” przeprowadzili lekcję historii dla młodzieży na n/w tematy:

1.Odzyskanie niepodległości przez Ziemię Suwalską, Sejneńską i Augustowską, (omówiono m. in. temat Powstania Sejneńskiego i Bitwy Niemeńskiej).

2.Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę.

3.Historia i szlak bojowy 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”.

Przez dwie godziny lekcyjne płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przedstawił informację o odzyskaniu niepodległości przez północno-wschodnie tereny Rzeczypospolitej. W prelekcji omówiono historię Powstania Sejneńskiego oraz Bitwy Niemeńskiej. Zwrócono uwagę, że walki które toczyły się pomiędzy Polakami i Litwinami to były niejednokrotnie bratobójcze walki. Również przedstawiono rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego w obronie północno-wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Na zakończenie spotkania omówiono historię i szlak bojowy 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. W lekcji historii uczestniczyło 97 uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                     JW
Pani Barbary Aleksiejczyk