Obchody upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Zdjęcia wykonał mjr Zw. Jan Dąbrowski.

 

Zdjęcia otrzymaliśmy od Pana Wiesława Bochonko – Dyrektora MGOK w Lipsku – Dziękujemy.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

             W dniu 23 września 2022 r. obchodziliśmy 102. Rocznicę Viktorii Niemeńskiej w Lipsku.  Uroczystości odbyły się z inicjatywy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej i przy pomocy Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku oraz mjr Zw. Pawła Wnukowskiego. To była podwójna uroczystość, 102. Rocznica Bitwy Niemeńskiej i 102. Rocznica wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku wraz ze Sztabem Głównym Wojska Polskiego. Aby godnie uczcić te rocznice postanowiliśmy odsłonić obelisk upamiętniający 102. Rocznicę Bitwy Niemeńskiej i 102. Rocznicę wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku. Został powołany komitet organizacyjny w skład którego weszli: ks. Waldemar Sawicki Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej, płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, mjr Zw. Tadeusz Wnukowski i mjr Zw. Paweł Wnukowski. Po staraniach patronat nad uroczystością objął JE Bp Jerzy Mazur Ordynariusz Diecezji Ełckiej,  Pan Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan dr Piotr Kardela Dyrektor Instytutu Pamięci narodowej Oddział w Białymstoku i Pan gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa.  Uroczystości rozpoczęły się modlitwą różańcową w kościele parafialnym w Lipsku, następnie gen. bryg. Zw. Jan Wiesław Wysocki przedstawił historię Bitwy Niemeńskiej, a po chwili płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przywitał zgromadzonych gości. Następnie odbyła się Liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem JE Bp Jerzego Mazura. Przybyli wszyscy księża proboszczowie Dekanatu Lipskiego. Po mszy uczestnicy udali się przed historyczną plebanię, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, którą prowadził płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Na początku odśpiewaliśmy hymn państwowy i poczet sztandarowy w składzie mjr Zw. ks. Dariusz Stańczyk, mjr Zw. Tadeusz Wnukowski i ppor. Zw. Szymon Gałażyn podnieśli flagę państwową na maszt. Po chwili głos zabrał gen. bryg. Zw. Władysław Krajewski, który reprezentował gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwa. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie obelisku. Aktu osłonięcia dokonali JE Bp Jerzy Mazur, gen. bryg. Zw. Jan Wiesław Wysocki, gen. bryg. Zw. Władysław Krajewski, ks. Waldemar Sawicki, mjr Zw. Tadeusz Wnukowski i mjr Zw. Paweł Wnukowski. Po chwili harcerze z Wileńszczyzny i z Lipska posadzili „DĄB WOLNOŚCI”, a JE Bp Jerzy Mazur z ks. Waldemarem Sawickim poświęcili Obelisk upamiętniający Marszałka Józefa Piłsudskiego i „Dąb Wolności”.  Po poświęceniu gen. bryg. Zw. Władysław Krajewski i płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wręczyli pamiątkowe grawertony za kultywowanie myśli i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego, które otrzymali: ks. Waldemar Sawicki, mjr. Tadeusz Wnukowski, mjr Paweł Wnukowski, mjr Łukasz Owsiejko i wykonawca tablicy Pan Kamil Mikucki. Płk Zw. Jarosław Wojciechowicz na ręce Pani mgr  Moniki Gajak wręczył dwa albumy do biblioteki szkolnej pt. „Droga na Wawel”  album „W służbie Ojczyźnie 24 Baon KOP „Sejny” oraz kilkadziesiąt folderów o Bitwie Niemeńskiej. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze przed obeliskiem, a zwieńczeniem uroczystości był piknik patriotyczny przy plebanii. Można  było poczęstować się przepyszną grochówką i bigosem przygotowanym przez gospodynie Ziemi Lipskiej. W obchodach udział brał Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP z małżonką Lilianną, Pana Artura Kosickiego reprezentował mjr Zw. Paweł Wnukowski, Pana Pawła Kardelę Dyrektora IPN Białystok reprezentowała Pani dr Bożena Koszel-Pleskaczuk Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, obecne były służby mundurowe Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej z pocztem sztandarowym, Lasów Państwowych, samorządu powiatu augustowskiego, Miasta i Gminy Lipsk,  praktycznie cała społeczność Szkoły Podstawowej w Lipsku, delegacja Szkoły Podstawowej z Poćkun z por. Zw. Beatą Kuczyńską na czele, delegacja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Wiżajn z pocztem sztandarowym  i mjr Zw. Mirosławą Wierzchowską na czele, płk Zw. Jan Stanisław Kap V-ce Prezes SSSE. W trakcie uroczystości piękne grała Orkiestra Dęta z Suchowoli.  Na uroczystości przybyła delegacja ze ZPRP Okręg Ziemi Suwalskiej na czele z Prezesem Okręgu płk Zw. Grzegorzem Pietkiewiczem oraz członek Zarządu Krajowego płk Zw. Sylwester Raniszewski Prezes Okręgu Nadburzańskiego ZPRP. Bardzo cieszy obecność kilkudziesięciu członków ZPRP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie mjr Zw. Jerzy Bykas, kpt. Zw. Andrzej Czakis i kpt. Zw. Lucyna Gutowska. Do Lipska udaliśmy się wynajętym busem oraz samochodami prywatnymi.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                 JW                                                                                                                                       
Pani Małgorzaty Wnukowskiej
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza