Światło Pamięci Niezwyciężonym.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

 

       W dniu 5 listopada 2023 roku Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji prowadzonej przez GRH „Grupa Wschód” z Białegostoku „Światło Pamięci Niezwyciężonym”. Do Sejneńskich Piłsudczyków dołączyła GRH 24 Baonu KOP „Sejny”. W tym roku nie paliliśmy zniczy, a wspólnie zakupiliśmy 60 doniczkowych kwiatów chryzantemy, które zostały ustawione w miejscach Pamięci Narodowej  oraz przy mogiłach osób, które przyczyniły się do Odzyskania Niepodległości. Ponadto chryzantemy zostały ustawione w Alei Pamięci 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Okręg Ziemi Sejneńskiej ZP RP reprezentował gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz i płk Zw. Władysław Napiórkowski.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                            JW
gen. bryg. Zw. Jarosława Wojciechowicza
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza
por. Zw. Krzysztofa Skupskiego