Prace przy mogile Powstańców Styczniowych.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE JEST PARTNEREM STRATEGICZNYM.

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEO.

           W dniu 3 listopada 2023r gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski i por. Zw. Adam Hryniewicki ustawili Krzyż metalowy w miejscu pochówku dwóch uczestników Powstania Styczniowego na Ziemi Sejneńskiej. Mogiła znajduje się za kulochwytem strzelnicy, którą dużym wysiłkiem przywrócili do użytkowania członkowie Sejneńskiego Towarzystwa Strzeleckiego, którego członkiem jest por. Zw. Adam Hryniewicki. Wykonaliśmy ciężką pracę, gdyż Krzyż, piasek, cement i wodę trzeba było siłą własnych mięśni przenieść przez kulochwyt. Przy mogile wykopaliśmy dół, gdzie ustawiono Krzyż i zaleliśmy cementem. Dalsze prace przy mogile zostaną wykonane na wiosnę 2024 roku. Nadmienię, że ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski sfinansował wykonanie Krzyża i był również pomysłodawcą wykonania prac przy mogile poległych Powstańców Styczniowych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                  JW
gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz