105. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

      W dniu 11 listopada 2023 roku w Sejnach obchodziliśmy 105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa Bzdaka Proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach. Przybyło kilkanaście pocztów sztandarowych, delegacje władz samorządowych powiatu i miasta oraz instytucji mających siedzibę w mieście Sejny. Obecne były służby mundurowe  Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych,  oraz stowarzyszeń działających na terenie miasta. Licznie zgromadzona była młodzież z Sejneńskich Szkół w tym klasy mundurowe z ZSO w Sejnach i klasa mundurowa z ZSCKR w Sejnach o profilu strażackim, a także mieszkańcy miasta. W czasie mszy pięknie śpiewał Chór Ziemi Sejneńskiej pod kierownictwem Pani Emilii Melon. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowany był przez kilkunastu członków umundurowanych, a ponadto wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie ppor. Zw. Beata Zubowicz, por. Zw. Adam Hryniewicki, ppor. Zw. Szymon Gałażyn. Kwiaty przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego składała delegacja w składzie gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, mjr Zw. Tadeusz Wnukowski i por. Zw. Dorota Nieszczerzewska. Zdjęcia profesjonalne z obchodów wykonał niezawodny kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz. Stało się tradycją, że mieszkańcy miasta nieśli stu metrową biało-czerwoną flagę, a na czele byli członkowie Sejneńskich Piłsudczyków. Zgromadzeni przeszli do Ośrodka Kultury, gdzie po trzech latach przerwy odbyła się akademia. Na początku odśpiewaliśmy  hymn państwowy. Po chwili głos zabrał Arkadiusz Nowalski Burmistrz Miasta Sejny i Maciej Plesiewicz Starosta Powiatu Sejneńskiego. Następnie głos zabrał gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, przy asyście płk Zw. Ireneusza Zdancewicza i kpt. Zw. Andrzeja Czakisa wręczyli trzy medale 100-lecia Bitwy Warszawskiej m.in. dla Pani Emilii Melon i dwóm członkom chóru. Ponadto awans na stopień majora Zw. Antoni Ireneusz Okulanis
i wręczony został grawer ton pamiątkowy por. Zw. Anecie Ejdulis. Po chwili zaczęła się uczta patriotyczna w wykonaniu Chóru Ziemi Sejneńskiej oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala i Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Po zakończonych występach zgromadzeni nastająco gromkimi brawami nagrodzili występujących.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                     JW
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza