Józef Piłsudski na Suwalszczyźnie.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

          W dniu 26 listopada 2023r. na zaproszenie autora projektu Andrzeja Sidora członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej brali udział w spotkaniu w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach. Nazwa projektu to” Józef Piłsudski na Suwalszczyźnie. Związek Józefa Piłsudskiego z Suwalszczyzną”. Autor projektu przedstawił bardzo ciekawe materiały archiwalne oraz wypowiedzi mieszkańców Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny na temat roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę.  W trakcie dyskusji namawialiśmy Andrzeja Sidora, aby udał się szkół naszego regionu i przedstawił młodzieży efekty swojej pracy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                 JW
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza
oraz Muzeum Kresów Rzeczypospolitej
Polskiej w Sejnach