156. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

       W dniu 5 grudnia 2023 r. obchodziliśmy 156. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski i mjr Zw. Jan Dzienisiewicz o godzinie 8.00  złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze przy Tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego, która jest umieszczona na ścianie frontowej Urzędu Miasta Sejny.   

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                    JW                                                                                                                                      
Kol. Leszka Kędziory