Śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

         W dniu 17 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie członków Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w czasie którego śpiewaliśmy piosenki i pieśni patriotyczne. W tym roku spotkanie było organizowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Ziuk” i obecnych było kilkanaście osób.”  Specjalnym gościem na naszym spotkaniu był st. bryg. mgr inż. Artur Przeborowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Pan Komendant otrzymał z rąk gen. bryg. Zw. Jarosława Wojciechowicza grawer ton w podziękowaniu za krzewienie myśli i czynów  Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za kilkuletnią współpracę ze Związkiem Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej.  Na spotkaniu obecnych było kilka osób ze Stowarzyszenia Sejneńskich Morsów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 i trwało kilka godzin. Kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz przygotował muzykę oraz wykonywał zdjęcia, a dzięki płk Zw. Beacie Dźwilewskiej mieliśmy profesjonalne nagłośnienie. Nasz repertuar wykazał  się dobrą znajomością piosenek i pieśni patriotycznych, a ponadto płk Zw. Beata Dźwilewska rozdała śpiewniki, które okazały się również pomocne. Atmosfera spotkania była bardzo dobra.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                     JW
kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz
i płk Zw. Beata Dźwilewska