Złoty Jubileusz Święceń Kapłańskich Ojca Rakoczego.

            W dniu 17 czerwca 2020 r. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował pielgrzymkę na Jasną Górę, której celem było uczczenie 50. lecia Święceń Kapłańskich Ojca Eustachego Rakoczego. Ojciec Eustachy jest Wielkim Przyjacielem Sejn i Sejneńszczyzny, między innymi Ojciec Rakoczy był uczestnikiem odsłonięcia Pomnika Powstańców Sejneńskich. W związku z prośbą Generała Związku Stanisława Władysława Śliwy na pielgrzymkę udał się Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP płk Zw. Jarosław Wojciechowicz (członek Zarządu Krajowego). Wraz z prezesem udał się Kapelan Okręgu Ziemi Sejneńskiej Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski, mjr Zw. Grzegorz Pietkiewicz (Prezes Oddziału Ziemi Suwalskiej) kpt. Zw. Henryk Sylwista, por. Zw. Jan Dzienisiewicz ppor Zw. Tadeusz Wnukowski oraz kolega z Suwałk kpt. Zw. Kacper Dziedczyk. Po przyjeździe do Narodowego Sanktuarium odbyło się krótkie spotkanie z Jubilatem, który jak zwykle bardzo serdecznie przywitał naszą delegację, a następnie udaliśmy się na Apel Jasnogórski w czasie którego gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski oraz gen. bryg. Zw.  Włodzimierz Pacelt wręczyli Ojcu Rakoczemu piękny ryngraf od Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Jubileuszu Święceń Kapłańskich. Należy nadmienić, iż modlitwę w czasie Apelu Jasnogórskiego prowadził Kapelan Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski. Po Apelu Jasnogórskim i krótkiej modlitwie indywidualnej o godzinie 22.00 jechaliśmy już do domu. W drodze powrotnej w czasie przejazdu przez Warszawę  w godzinach nocnych udaliśmy się jeszcze na spotkanie z kolejnym jubilatem  gen. bryg. Zw. prof. Janem Wiesławem Wysockim, który właśnie ukończył 70 lat. Z Panem Profesorem omówiliśmy kilka bardzo ważnych spraw. Należy podziękować Kol. Tadeuszowi Wnukowskiemu, który własnym samochodem nas przewoził.                                                                                                            

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                     JW
płk Zw. Jerzy Drągowski