Zebranie ogólne Okręgu Ziemi Sejneńskiej.

             W dniu 21 czerwca 2020 r. odbyło się zebranie ogólne Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Zebranie odbyło się w wirydarzu w klasztorze w Sejnach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ostatnie spotkanie mieliśmy w styczniu tego roku. Okres pandemii COVID-19 zrobił swoje i wiele przedsięwzięć zostało odwołanych lub przeniesionych na późniejszy okres. W trakcie zebrania odbyła się bardzo miła uroczystość, gdyż nasz Kolega Antoni Ireneusz Okulanis ukończył 90 lat. W związku z tym faktem Jubilat otrzymał z rąk Prezesa Okręgu Ziemi Sejneńskiej Kol. płk Zw. Jarosława Wojciechowicza okolicznościowy grawerton z życzeniami, który podpisał Prezes Zarządu Krajowego gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa oraz Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Po chwili  zebrani odśpiewali Koledze Antoniemu 100 lat. Nadmieniam, iż Kolega Antoni jest naszym najstarszym członkiem ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Życzeniami oraz prezentem sprawiliśmy ogromną niespodziankę Jubilatowi.

 Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                          JW
mjr. Zw. Ireneusza Zdancewicza
i płk Zw. Jarosława Wojciechowicza