Pożegnanie Ś.P. Marka Majewskiego.

              W dniu 25 maja 2020 r. odbył się w Sejnach pogrzeb naszego Kolegi Marka Majewskiego.  W ostatniej drodze Ś.P. Marka towarzyszyła kilkunastoosobowa grupa koleżanek i kolegów ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Był bardzo lubiany za życzliwość, pomoc bezinteresowną drugiemu człowiekowi oraz duże zaangażowanie w pracy społecznej.  Zarząd i Członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej oddał hołd naszemu Koledze trzymając Wartę Honorową.  Ś.P. Marek spoczął na cmentarzu parafialnym w Sejnach.                                      
                                                                                                                                                                                                                     Cześć Jego Pamięci

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                           JW
ppor. zw. Andrzeja Pankiewicza