230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

     

       W dniu 3 maja 2021 r. o godzinie 10.00 z zachowaniem zasad sanitarnych obchodziliśmy w Sejnach uroczystości 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, którą celebrował Ks. Zbigniew Bzdak – Proboszcz Sejneńskiej Parafii. Na obchody przybył Pan Maciej Plesiewicz – Starosta Powiatu Sejneńskiego, Arkadiusz Nowalski – Burmistrz Miasta Sejny, delegacja Koła Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich, Klasa Mundurowa ZSO w Sejnach ze sztandarem, przedstawiciele Sejneńskiego Towarzystwa Strzeleckiego i mieszkańcy miasta Sejny  Na obchodach obecnych była spora grupa członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Ziemi Sejneńskiej. Po raz pierwszy wystawiliśmy Sztandar Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej.  Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy Pomniku Katastrofy Sejneńskiej. Natomiast delegacja Sejneńskich Piłsudczyków wiązankę kwiatów złożyła przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Następnie przeszliśmy pod Pomnik Powstańców Sejneńskich, gdzie już wspólnie z władzami samorządowymi powiatu i miasta złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Tablicy upamiętniającej Powstańców Styczniowych. Delegacja ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wystąpiła w składzie:  płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Ireneusz Zdancewicz, mjr Zw. Stanisław Jastrzębski oraz po cywilnemu Jan Stanisław Kap i Andrzej Pankiewicz. Poczet Sztandarowy wystąpił w składzie : mjr Zw. Henryk Sylwista, kpt. Zw. Jerzy Bykas, ppor. Zw. Adam Hryniewicki.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                              JW
Kol. Andrzeja Pankiewicza
Pan Marcin Pawlukiewicz