Sztandar Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków RP w Saloniku Marszałka.

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

         

           W dniu 20 kwietnia 2021 roku w Muzeum Ziemi Sejneńskiej, gdzie mieści się Salonik Marszałka Józefa Piłsudskiego została zainstalowana gablota na Sztandar Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Od dzisiejszego dnia Sztandar Sejneńskich Piłsudczyków znajduje się w honorowym miejscu w Saloniku Marszałka. Przy pracach udział brali: płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Ireneusz Zdancewicz, kpt. Zw. Jerzy Bykas oraz sponsor gabloty Pan Wojciech Macianis. Zrealizowaliśmy w ten sposób wszystkie prace związane z uzyskaniem Sztandaru przez Okręg Ziemi Sejneńskiej ZP RP oraz umieszczenie Sztandaru w godnym, a zarazem historycznym miejscu. Przypomnę tylko, że właśnie w czasie pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach po zwycięskim Powstaniu Sejneńskim w dniu 13 września 1919 roku Marszałek przemawiał do zgromadzonych mieszkańców  Sejneńszczyzny z balkonu ówczesnego Pałacu Biskupiego, a obecnie Muzeum Ziemi Sejneńskiej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                            JW
płk Zw. Ireneusza Zdancewicza