Podziękowania sponsorowi.

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

           W dniu 7 maja 2021 roku Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego podziękował na ręce Pana Henryka OWSIEJEW Prezesa Zarządu Firmy MALOW Sp. z o.o. za wsparcie finansowe przy organizacji uroczystości 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej we wrześniu ubiegłego roku. Na spotkaniu został wręczony Medal Pamiątkowy 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Przy podziękowaniu był również V-ce Prezes SSSE i zarazem płk Zw. Jan Stanisław Kap.                                                                     

Zdjęcia z archiwum                                                                                                                                                                              JW
Kol. Jarosława Wojciechowicza