XIII Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

            W dniu 2 grudnia 2023 r. w Gdyni odbył się XIII Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP. Prezydium Zarządu Krajowego podjęło decyzję, że z Okręgów będzie dwóch delegatów, a z Oddziałów po jednym delegacie. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowali: gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz i Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski. Na początku odbyła się Liturgia Mszy Świętej w Bazylice Morskiej NMP w Gdyni, którą celebrował Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków RP Ks. infułat gen. dyw. Zw. Edmund Skalski przy asyście Ks. płk Zw. Władysława Napiórkowskiego. W trakcie mszy odsłonięto i poświęcono Tablicę upamiętniającą Kapitanów, Oficerów i Marynarzy polskich statków handlowych biorących udział w pierwszym alianckim rzucie desantu na ląd europejski 6 czerwca 1944 r. następnie przedstawiciel Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy odczytał list do uczestników Kongresu. Po mszy uczestnicy Kongresu przeszli do Klubu Oficerskiego „Riviera” na obiad. Po obiedzie o godzinie 15.00 rozpoczęły się obrady Kongresu. Na samym początku podziękowano za długoletnią pracę na rzecz Związku i jednomyślnie podjęto uchwałę o nadaniu Honorowego Członkostwa gen. br. Zw. Wiesławowi Leszkowi Ząbkowi. Następnie przystąpiono do obrad w czasie których gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję. W Prezydium Zarządu Krajowego jest dwóch nowych członków tj. gen. bryg. Józef Melak V-ce Prezes i płk Zw. Tomasz Kocent Sekretarz. W skład nowego Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP ponownie został wybrany Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz. Nowy Zarząd Krajowy zmienił się w około 60 %. Po nowym roku odbędzie się spotkanie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP w celu określenia najważniejszych zadań na najbliższą czteroletnią kadencję.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                JW
gen. bryg. Zw. Stanisława Olszewskiego