Uroczystości patriotyczne w Lipsku.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

           W dniu 24 września 2023 r. obchodziliśmy 103. Rocznicę Viktorii Niemeńskiej w Lipsku. Uroczystości w Lipsku odbyły się z inicjatywy Ks. Waldemara Sawickiego Proboszcza Parafii w Lipsku i Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. W tym dniu obchodziliśmy kilka rocznic: 160. Rocznicę Powstania Styczniowego, 103. Rocznicę Viktorii Niemeńskiej, 103. Rocznicę wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku wraz ze Sztabem Głównym Wojska Polskiego i zakończenie sezonu motocyklowego. W roku 2022 z inicjatywy Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej został odsłonięty  obelisk upamiętniający wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tegorocznych obchodach wzięli udział Pan Michał Wiśniewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, władze samorządowe Województwa Podlaskiego, powiatu augustowskiego, miasta i gminy Lipsk, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta Lipsk. Po mszy uczestnicy obchodów udali się przed kościół, gdzie odśpiewaliśmy hymn państwowy, następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich mjr Zw. Paweł Wnukowski, który przypomniał, że dokładnie rok temu Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi  Sejneńskiej wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką dokonali poświęcenia i odsłonięcia obelisku przy którym się znajdujemy. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości wysłuchali  koncertu Orkiestry Wojskowej z Giżycka, a na zakończenie odbyła się agapa. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                JW                                                                                                                                      
 Pana Wiesława Bochonko
Dyrektora M-GOK w Lipsku