Obchody 103. rocznicy Viktorii Niemeńskiej w Berżnikach.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

            W dniu 23 września 2023 r. obchodziliśmy 103. Rocznicę Viktorii Niemeńskiej. Uroczystości odbyły się tradycyjnie w miejscowości Berżniki i rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz Żołnierzy poległych w Bitwie Niemeńskiej 1920 roku. Powróciliśmy po dwóch latach przerwy na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się msza polowa, którą  celebrował Ks. płk Władysław Napiórkowski Kapelan Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wspólnie z Ks. Szymonem Kaliszewskim Proboszczem Parafii Berżnickiej. W tegorocznych obchodach wzięli udział m.in.: Pan Mieczysław Baszko Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Łostowski Wójt Gminy Sejny, Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Poćkunach, Parafianie i oczywiście Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Po mszy głos zabrał gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, który podziękował za udział we mszy i modlitwę za poległych w Viktorii Niemeńskiej. Następnie głos zabrał Mieczysław Baszko, który w krótkich słowach przypomniał jak wielkie znaczenie miała Viktoria Niemeńska w pokonaniu bolszewickiej Rosji. Następnie głos zabrał Jan Stanisław Kap, który w imieniu Kapituły Krzyża Pamiątkowego 100. Lecia Powstania Sejneńskiego wręczył por. Zw. Ryszardowi Kuźnickiemu Krzyż Pamiątkowy 100. Lecia Powstania Sejneńskiego. Na zakończenie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy Pomniku Viktorii Niemeńskiej. Znicze zapłonęły także w innych miejscach pamięci, m.in. Krzyżu Ponarskim, przy mogile zbiorowej Żołnierzy 24 Baonu KOP „Sejny”.  Tegoroczne obchody zorganizował Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i Parafia w Berżnikach.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                            JW
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza