Sejneńscy Piłsudczycy brali udział w otwarciu Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

                      

                                           

             

            W dniu 26 września 2020 r. na zaproszenie  Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk zw. Anny Jagusz, delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej uczestniczyła w uroczystości poświęcenia i otwarcia Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Delegacja wystąpiła w składzie por. zw. Lucyna Gutowska – przewodnicząca delegacji, kpt. zw. Jan Dzienisiewicz i por. zw. Stanisław Jastrzębski. O godzinie 10.50 rozpoczęły się uroczystości złożeniem meldunku przez Panią Prezes gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie. Po meldunku gospodarz uroczystości przywitał przybyłe delegacje. Następnie podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn państwowy. Po chwili uczestnicy byli już przy budynku, gdzie umieszczone jest muzeum i nastąpiło przecięcie wstęgi. Po wejściu do Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego poświęcenia dokonał Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej ks. gen. zw. Edward Skalski. Kolejną częścią uroczystości była Liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem Naczelnego kapelana ZP RP gen. zw. Edwarda Skalskiego. Przybyło kilkanaście pocztów sztandarowych oraz wielu gości i mieszkańców Szczuczyna i oczywiście Piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie Mszy Świętej głos zabrał Burmistrz Miasta Szczuczyn, który podziękował Piłsudczykom za organizację uroczystości, ale przede wszystkim za zgromadzenie eksponatów do Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Na zakończenie swego wystąpienia Burmistrz Szczuczyna powiedział, że ogromna wdzięczność  Piłsudczykom którzy doprowadzili do otwarcia tego miejsca z którego bije historia i świadomość  potężnej wartości wolnej ojczyzny  dla nas, naszych rodzin, naszych dzieci. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta zbiórka w czasie której zostały wręczone awanse i medale zasłużonym Piłsudczykom i osobom z poza Związku. Następnie odbyła się akademia, a po niej uczestnicy uroczystości zwiedzali muzeum. Można było przystanąć przy piecu kaflowym, który kiedyś ogrzewał to pomieszczenie, usiąść przy okrągłym stole, stąpać po starych drewnianych schodach.                

                    Na  zakończenie uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek w postaci grochówki, kiełbaski z grilla, ciasto pyszności wypiekane przez organizatorów. Należy wspomnieć także o wyśmienitej nalewce, a także o gościnności gospodarzy i bardzo dobrej atmosferze.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                         St J
por. zw. Lucyna Lidia Gutowska