1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych.

            1 listopada 2020 r. Dzień Wszystkich Świętych. Pomimo pandemii COVID -19 i związanych z nią zakazów członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospoltej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej w powiecie Sejneńskim i w mieście Suwałki. 1 listopada 2020 r. w miejscowości Sejny znicze zapłonęły przy obelisku upamiętniającym Marszalka Józefa Piłsudskiego w Alei Pamięci żołnierzy 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”, przy Pomniku Katastrofy Sejneńskiej, przy Tablicy upamiętniającej 10 mieszkańców miejscowości Rygol zamordowanych prze Niemców, przy Tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego usytuowanej na budynku Urzędu Miasta Sejny i przy Pomniku Powstania Sejneńskiego. Znicz zapłonął również w miejscowości Poćkuny przy Pomniku upamiętniającym Antoniego Wołągiewicza, który zginął w Powstaniu Sejneńskim. Natomiast w Suwałkach znicz zapłonął przy Pomniku Powstania Sejneńskiego w dniu 3 listopada 2020 r. Swój czas poświęcili por. zw. Stanisław Jastrzębski, ppłk zw. Grzegorz Pietkiewicz i płk zw. Jarosław Wojciechowicz.

                                                                                                                                                                                                      CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                     JW
Kol. Piotra Palanisa
ppłk zw. Grzegorz Pietkiewicz