Założycielskie zebranie Sejneńskich Piłsudczyków.

              Z inicjatywy Jarosława Wojciechowicza w dniu 7 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie organizacyjne Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Koła Rejonowego w Sejnach. Na propozycję odpowiedziało i wypełniło deklarację członkowską i chęć przystąpienia do Piłsudczyków odpowiedziało dziewięć osób. Wśród założycieli w pierwszym zebraniu udział wzięli nauczyciele, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele instytucji kulturalnych.  Dodam tylko, że były problemy ze znalezieniem chętnych do wstąpienia w szeregi Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród założycieli byli:

– Dąbrowski Jan
– Domosławski Jarosław
– Jurkiewicz Jarosław
– Kap Jan Stanisław
– Kozakiewicz Bernard
– Kucharzewski Grzegorz
– Milewska Barbara Eugenia
– Mocarski Andrzej
–  Sylwista Henryk
– Wojciechowicz Jarosław

            Historyczna pierwsza uchwała Sejneńskich Piłsudczyków dotyczyła wyboru władz Koła. Władze Koła Rejonowego przedstawiały się następująco:

Zarząd Koła:

– Wojciechowicz Jarosław – Prezes Koła
–  Dąbrowski Jan – Skarbnik
Jurkiewicz Jarosław – Sekretarz