93. rocznica Bitwy Niemeńskiej.

               W dniu 20 październiku 2013 r. byliśmy współorganizatorami 93. Rocznicy Bitwy Niemeńskiej, które odbyły się w na cmentarzu parafialnym w Berżnikach. Cmentarz parafialny w Berżnikach jest jedyną nekropolią Bitwy Niemeńskiej 1920 roku. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, gdyż została przywieziona ziemia z Pól Bitewnych z Białorusi i Litwy.  Zostały upamiętnione miejsca gdzie „Żołnierz Polski” przelał krew, abyśmy żyli w wolnej Polsce. Powstał także symboliczny napis o treści:

„ Nie mogąc upamiętnić czynu Żołnierza Polskiego z 1920 roku na Białorusi i Litwie składamy tu Ziemię z Pól Bitewnych: Druskiennik, Grodna, Lidy, Wasilszyki, Wołkowyska, Słonima, Baranowicz ” .

             Uroczystość zaszczyciła Kompania Honorowa Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Pancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na uroczystości był również Dowódca Pan płk Waldemar Siedlecki. Ponadto w uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości z których  m. in. byli: Pan Maciej Tefelski – Przedstawiciel Wojewody ds. Mniejszości Narodowych, gen. bryg. zw. Leszek Bożydar Zych – Komendant Okręgowego Związku Piłsudczyków RP w Białymstoku, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Honorowy Obywatel Miasta Sejny, Jan Stanisław Kap – Burmistrz Miasta Sejny, Jan Kramnicz – Wójt Gminy Giby, oraz Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział w Sejnach.
Zdjęcie dzięki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JW
uprzejmości Krzysztofa Palewicza