Podziękowanie sponsorowi.

W dniu 22 marca 2021 roku Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wraz z płk Zw. Janem Stanisławem Kap i zarazem V-ce Prezesem SSSE, wręczyli podziękowanie sponsorowi ze Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, za wsparcie finansowe przy organizacji uroczystości 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej we wrześniu ubiegłego roku. Na spotkaniu został wręczony Medal Pamiątkowy  100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej.  Pamiątkowy Medal został wręczony Panu Dariuszowi Krupa Prezesowi Firmy PADMA.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                           JW
Kol. Jarosława Wojciechowicza