Sejneńscy Piłsudczycy z wizytą u Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego.

            W dniu 7 kwietnia 2021 r. płk. Zw. Jarosław Wojciechowicz – Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej i płk. Zw. ks. Władysław Napiórkowski – Kapelan Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej odbyli spotkanie z Panem Arturem Kosickim – Marszałkiem Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczył także kpt. Zw. Paweł Wnukowski, radny wojewódzki. Powodem spotkania było odznaczenie Medalem 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, Pana Artura Kosickiego i kpt. Zw. Pawła Wnukowskiego. Za dotychczasowe wsparcie Pan Marszałek Artur Kosicki otrzymał również podziękowanie od Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Sejneńskiej. Kpt. Zw. Paweł Wnukowski otrzymał także Medale Pamiątkowe 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wręczył Panu Marszałkowi Album „W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza  – 24 Baon  „Sejny”, który jest autorstwa prof. Mariusza Zemło i Jarosława Wojciechowicza.

Pan Marszałek podkreślił, że: „ Zawsze warto wspierać organizację takich wydarzeń. Tylko pamiętając o bohaterskich czynach sprzed lat, oddajemy należyty hołd osobom, które poświęciły wszystko w imię walki o wolność – mówił Artur Kosicki. – Naszym obowiązkiem jest kultywowanie tych wspomnień i przekazywanie ich młodym pokoleniom”

         W trakcie rozmów głos zabrał również kpt. Zw. Paweł Wnukowski, który pomimo członkostwa w Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Sejneńskiej powiedział: „Bardzo dziękuję Piłsudczykom, którzy kultywują wspaniałą historię narodu Polskiego. Dziękuję zwłaszcza za te wszystkie lekcje historii, które są prezentowane młodemu pokoleniu, za przekazywanie młodzieży myśli, która przyświecała naszym ojcom niepodległości – mówił Paweł Wnukowski

. – Cieszę się, że mogłem się przyczynić do organizacji obchodów 100. rocznicy tej najważniejszej, zwycięskiej walki na Sejneńszczyźnie”.

         Następnie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz w krótkich słowach przybliżył działalność Sejneńskich Piłsudczyków i podkreślił, że: „Jako Okręg Ziemi Sejneńskiej przywracamy pamięć o Marszałku na terenach Sejneńszczyzny. To dzięki znakomitej współpracy z Panem Marszałkiem i Zarządem Województwa, udało nam się zrealizować szereg dodatkowych inicjatyw, m.in. uszyć mundury, w których dziś przyjechaliśmy, czy też organizacji uroczystości patriotycznych. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej dużą wagę przykłada do edukacji młodzieży w szkołach Sejneńszczyzny, stąd jest stała współpraca z Klubami Historycznymi AK w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Szkołą Podstawową im. Obławy Augustowskiej w Gibach i Szkołą Podstawową w Poćkunach oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe. W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o przyszłej współpracy Pana Marszałka Artura Kosickiego, Zarządu Województwa Podlaskiego ze Związkiem Piłsudczyków RP Okręgiem Ziemi Sejneńskiej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                              AA i  JW
Pani Anny Augustynowicz