Obchody 94. rocznicy Bitwy Niemeńskiej.

                 W dniu 27 września 2014 roku Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Sejneński był współorganizatorem uroczystości 94. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. W czasie Mszy Świętej modliliśmy się także za 8-miu Żołnierzy ze Strażnicy KOP Stanowisko z 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” zamordowanych w dniu 24 września 1939 roku przez armię sowiecką. Tradycyjnie uroczystości odbyły się na cmentarzu parafialnym w Berżnikach, a Liturgię Mszy Świętej celebrował Ks. Władysław Napiórkowski Proboszcz Parafii Berżniki oraz Ks. Józef Majewski Proboszcz Parafii Krasnopol. Obecne były poczty sztandarowe oraz młodzież z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W trakcie uroczystości został odsłonięty obelisk poświęcony prezydentowi Grodna z 1939 roku Stefanowi Cydzykowi, który został ufundowany przez Towarzystwo Przyjaźni Grodna i Wilna z Ełku. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie Ks. Władysławowi  „Złotego Honorowego Medalu Związku Piłsudczyków  RP” przyznany przez Zarząd Krajowy za kultywowanie tradycji Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu obchodów zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.  

  Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                                        JW
uprzejmości Krzysztofa Palewicza