Obchody 153. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach.

       

      

           W dniu 5 grudnia 2020 r. obchodziliśmy w Sejnach 153. Rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 9.00 delegacja w składzie ppłk zw. Ireneusz Zdancewicz, mjr zw. Stanisław Jastrzębski i kpt. zw. Barbara Zdancewicz złożyła wiązankę kwiatów przy Tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego, która jest umieszczona przy Urzędzie Miasta Sejny.    

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                               JW
ppłk zw. Ireneusza Zdancewicza