Ostatnia droga Ś.P. Darka Tomczyka.

   

     

          W dniu 29 listopada 2020 r. na „Wieczną Wartę” odszedł Ś.P. Dariusz Tomczyk. Pogrzeb naszego Ś.P. Darka odbył się w dniu 1 grudnia 2020 r. W ostatniej drodze Ś.P. Darka Tomczyka towarzyszył poczet sztandarowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Ziemi Sejneńskiej oraz grupa koleżanek i kolegów. List pożegnalny przeczytał ppłk zw. Ireneusz Zdancewicz, który przekazał żonie Dorocie przyznany Ś.P. Darkowi Tomczykowi Medal 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu Nad Wisłą”.  Kolega Darek spoczął na cmentarzu parafialnym w Sejnach.
                                                                                                                                                                                                                                                          Cześć Jego Pamięci                                                                                                                                                                                                       
Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                     JW