Krzyż upamiętniający Sejneńskich Patriotów.

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

        W ramach obchodów 10-lecia Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Ziemi Sejneńskiej w dniu 22 lipca 2023 r dokonano odsłonięcia i poświęcenia Krzyża upamiętniającego Sejneńskich Patriotów, którzy w 50. rocznicę odzyskania Niepodległości w 1968 roku ustawili Krzyż wbrew władzy komunistycznej. Na początku odbyła się Liturgia Mszy Świętej, która odbyła się w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Legionistów, za Sejneńskich Patriotów i Członków Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. W czasie mszy Ks. Zbigniew Bzdak wygłosił bardzo pouczającą homilię. We mszy uczestniczyli Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wraz z pocztem sztandarowym. Po mszy delegacja złożyła kwiaty przy Tablicy Dziękczynnej w Kaplicy Matki Bożej Sejneńskiej, a następnie przeszliśmy do ronda im. 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Na miejscu ustanowienia Krzyża symbolicznego odsłonięcia dokonali: Ks. Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Sejnach, Ks. Płk zw. Władysław Napiórkowski Kapelan Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej, Pani Jolanta Bagińska Przewodnicząca Rady Miasta Sejny i płk zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Następnie Ks. Zbigniew rozpoczął modlitwę po której Ks. Zbigniew dokonał poświęcenia  Krzyża. Jak wielkim znaczeniem jest fakt ustawienia Krzyża dla Obywateli Rzeczypospolitej jest Krzyż i wiara oraz Barwy Narodowe niech świadczą dwa fakty, które zostały wykonane przez naszych duchownych. Pierwszy to po poświęceniu Krzyża Ks. Zbigniew podszedł i ucałował Krzyż, a drugi to, że Ks. Władysław wspiął się na kamień nie małych rozmiarów i zawiesił szarfę białoczerwoną na Krzyżu która podkreśla, że:

 TU JEST WOLNA I NIEPODLEGŁA RZECZYPOSPOLITA.

Członkowie Związku Piłsudczyków RP ustawiając Krzyż podkreślają również że realizują słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. W tym miejscu bardzo dziękujemy Panu Czesławowi Wołągiewiczowi za nieodpłatne przekazanie kamienia, który posłużył jako podstawa do Krzyża. Podziękowania składamy również Pani Jolancie Bagińskiej i Radzie Miasta Sejny za podjęcie Uchwały bez której nie było by tej uroczystości. Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Nahajewskiemu Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku za szybkie wyrażenie zgody na ustawienie Krzyża, Panu Wojciechowi Puczyłowskiemu za prace wykonawcze przy budowie. Ale szczególne podziękowania należą się wykonawcy Krzyża Panu Jerzemu Czarkowskiemu  oraz naszemu Koledze ppłk zw. Stanisławowi Jastrzębskiemu, który wraz z płk zw. Jarosławem Wojciechowiczem wykonali ogromną pracę, aby upamiętnić Sejneńskich Patriotów. Nadmienię, iż Krzyż został sfinansowany wyłącznie ze składek Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                        JW
Kpt. zw. Andrzeja Pankiewicza