109. rocznica Wymarszu I Kadrowej w m. Ostrykół.

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

           Na zaproszenie płk zw. Waldemara Ziarka Prezesa Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olsztynie delegacja z pocztem sztandarowym Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej udała się w dniu 5 sierpnia 2023 r. na obchody upamiętniające 109. Rocznicę Wymarszu I Kadrowej. Obchody odbyły się w miejscowości Ostrykół, gmina Prostki. W skład delegacji weszli: ppłk zw. Henryk Sylwista, mjr zw. Jerzy Bykas i kpt. zw. Lucyna Gutowska. Na początku odbyła się rekonstrukcja odprawy bojowej, następnie odbyła się Liturgia Mszy Świętej. Po mszy złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej ofiary I Wojny Światowej. Na zakończenie odbyła się agapa, a zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek świeżym chlebem upiększonym orłem wzór z 1920 roku.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                      JW
płk zw. Waldemara Ziarka