Informacja o składkach na 2022 rok.

 

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.        

 

          Zgodnie z Uchwałą Nr 01/01/2022 Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości składek członkowskich Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na rok budżetowy 2022 informuję, że wysokość składek wynosi:

– członkowie aktywni zawodowo – 120 zł.;

– członkowie emeryci i renciści – 60 zł.;

– członkowie uczący się do 25 roku życia – 12 zł.

            Zarząd Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej prosi o wpłatę składek do por. Zw. Andrzeja Czakisa lub na Nasze Konto:
Bank Spółdzielczy w Sejnach 92 9354 0007 0000 0000 7777 0001

                                                                                                                                                                                                  JW