Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

         W dniach 18 i 19 marca 2022 r. po dwóch latach przerwy spowodowaną pandemią COVID -19 odbyły się uroczystości imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób powróciliśmy do okresu międzywojennego, gdzie cała Rzeczypospolita Polska obchodziła imieniny pierwszego Marszałka Rzeczypospolitej. Obchody w Sejnach rozpoczęły się w dniu 18 marca 2022 r. ze względu na fakt, iż dzieci z Przedszkola imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach przybyły bardzo licznie pod Urząd Miasta w Sejnach, gdzie mieści się Tablica poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Było ponad 40 dzieci wraz z Panią Barbarą Kukolską V-ce Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i oczywiście Panie Wychowawczynie. Dzieci złożyły kwiaty przy tablicy, a następnie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej podziękował dzieciom za przybycie i pamięć o jednym z Twórców Niepodległości. W podziękowaniu płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wręczył dzieciom słodycze. Główne obchody imienin Marszałka odbyły się w dniu 19 marca 2022 r. o godzinie 12.00 przy Urzędzie Miasta Sejny. Na obchody przybył Arkadiusz Nowalski Burmistrz Miasta Sejny, Andrzej Małkiński Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach, Dorota Jagłowska Dyrektor Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Sejnach, Klasa Mundurowa z ZSO w Sejnach wraz z opiekunem mjr rez. SG Zbigniewem Borowskim, uczniowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach z opiekunką Panią Teresą Tur,  Członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej oraz mieszkańcy miasta Sejny. Na początku odśpiewano My Pierwsza Brygada, a po chwili głos zabrał płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, który przywitał przybyłych na uroczystości podkreślając, że w obecnych czasach doceniamy dopiero co to znaczy Wolna i Niepodległa Ojczyzna. Należy tym bardziej kultywować patriotyzm wśród mieszkańców Sejneńszczyzny. Następnie szer. Zw. Paweł Połuboczek otrzymał legitymację członkowską Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie pierwszej części obchodów zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Po kilku minutach uczestnicy obchodów maszerowali za Pocztem Sztandarowym ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej do Bazyliki NNMP w Sejnach, gdzie w Kaplicy Matki Bożej Sejneńskiej odbyła się Liturgia Mszy Świętej w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ojczyzny i Członków Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Mszę celebrował ks. Mariusz, który nawiązał do sylwetki Marszałka Józefa Piłsudskiego. Modlitwę wiernych przygotowała młodzież z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Po zakończeniu mszy zostały złożone kwiaty przy Tablicy Dziękczynnej Matce Bożej Sejneńskiej za Zwycięską Viktorię Niemeńską, która została uroczyście odsłonięta 5 czerwca 2021 roku. Również złożone zostały kwiaty przy Tablicy Upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alei Pamięci żołnierzy 24 Baonu KOP „Sejny”. Zwieńczeniem obchodów było wykonanie wspólnego zdjęcia.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                          JW
Kol. Zbigniewa Borowskiego,
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza