Gmina Krasnopol odznaczona Krzyżem Powstania Sejneńskiego.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

        Na zaproszenie Karola Szrajberta Wójta Gminy Krasnopol, Ks. Krzysztofa Mulewskiego Proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu i Wacława Kowalewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol w dniu 14 listopada 2021 r. delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej uczestniczyła w uroczystości nadania Krzyża Powstania Sejneńskiego Gminie Krasnopol. Na początku odbyła się Liturgia Mszy Świętej, gdzie modliliśmy się za Ojczyznę, za służby ochraniające wschodnią granicę państwową i za poległych członków Polskiej Organizacji Wojskowej w Powstaniu Sejneńskim. Po zakończeniu mszy Przewodniczący Kapituły Powstania Sejneńskiego, a zarazem gen. bryg. Zw. Jan Wiesław Wysocki odczytał decyzję Kapituły o przyznaniu Krzyża Powstania Sejneńskiego za kultywowanie tradycji Powstania Sejneńskiego i za krzewienie patriotyzmu w Gminie Krasnopol. Po chwili gen. bryg. Zw. Jan Wiesław Wysocki wręczył Krzyż Powstania Sejneńskiego Gminie Krasnopol na ręce Karola Szrajberta Wójta Gminy Krasnopol. Następnie Wójt Gminy Krasnopol przekazał Krzyż Powstania Sejneńskiego Ks. Krzysztofowi Mulewskiemu, aby Krzyż był umieszczony w kościele parafialnym. Następnie Krzyż Powstania Sejneńskiego został przekazany druhowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu, a ten zawiesił Krzyż na ścianie obok ołtarza głównego. Po zakończeniu uroczystości w kościele zebrani udali się na zewnątrz, gdzie przy Pomniku Powstania Sejneńskiego odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a przybyłe delegacje przy pomniku złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie uroczystości przybyłych gości częstowano pysznym obiadem, kawą i słodkościami. Delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wystąpiła w składzie: płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Wiesław Dźwilewski, kpt. Zw. Jan Dzienisiewicz, por. Zw. Halina Dzienisiewicz, por. Zw. Ryszard Kuźnicki oraz Beata Dźwilewska, Bernard Kozakiewicz i Andrzej Pankiewicz po cywilnemu. Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: mjr Zw. Jerzy Bykas, mjr Zw. Henryk Sylwista, por. Zw. Adam Hryniewicki.

Zdjęcia dzięki  uprzejmości                                                                                                                       JW                                 
Pani Edyty Wiszniewskiej
kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz