103. rocznica Odzyskania Niepodległości.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

          W dniu 11.11.2021 r. obchodziliśmy w Sejnach 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez  Rzeczypospolitą Polskę. Obchody odbyły się z zachowaniem przepisów sanitarnych ze względu na pandemię COVID-19. Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej o godzinie 11.00. Mszę celebrował ks. Zbigniew Bzdak proboszcz sejneńskiej parafii. Mszę uświetnił śpiewem Chór Ziemi Sejneńskiej i Orkiestra OSP Sejny. Obecne były  delegacje Starostwa Powiatowego w Sejnach na czele z Panem Maciejem Plesiewiczem Starostą Sejneńskim, Urzędu Miasta Sejny na czele z Panem Burmistrzem Arkadiuszem Nowalskim, Urzędu Gminy Sejny na czele z Panem Wójtem Dariuszem Łostowskim, komendanci służb mundurowych Policji Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej przybyła w składzie: płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Wiesław Dźwilewski, mjr Zw. Henryk Sylwista, mjr Zw. Jerzy Bykas, mjr Zw. Stanisław Jastrzębski, kpt. Zw. Jan Dzienisiewicz w mundurach oraz po cywilnemu Andrzej Pankiewicz, Dorota Nieszczerzewska, Halina Dzienisiewicz, Adam Łabanowski, Beata Dźwilewska Jarosław Jurkiewicz. Obecnych było kilkanaście Pocztów Sztandarowych oraz duża grupa mieszkańców Miasta Sejny, obecni byli także członkowie Sejneńskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Po mszy uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik Katastrofy Smoleńskiej, gdzie zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i podniesiono flagę państwową na maszt. Przy Pomniku Katastrofy Smoleńskiej złożono kwiaty i zapalono znicze. Po kilku minutach uczestnicy uroczystości maszerowali za Orkiestrą OSP Sejny ulicą Józefa Piłsudskiego. Kwiaty i znicze zostały złożone przy Tablicy Upamiętniającej Zamordowanie 10-ciu Mieszkańców wsi Rygol, przy Tablicy Upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy Pomniku Powstania Sejneńskiego oraz przy Tablicy upamiętniającej Powstańców Styczniowych.

 

Zdjęcia dzięki  uprzejmości                                                                                                                                                       JW                                 
kpt. zw. Andrzej Pankiewicz