80. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

            W dniu 12 maja 2015 r. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Sejneński oraz Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zorganizowało w Sejnach obchody 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 10. rocznicę powstania Muzeum Ziemi Sejneńskiej. W obchodach udział wzięła delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręgu Mazurskiego z Białej Piskiej z pocztem sztandarowym oraz Prezesem Okręgu Mazurskiego płk zw. Markiem Marcińczykiem na czele. Należy odnotować obecność dużej grupy Sejneńskiej młodzieży z miejscowych szkół. Uroczystości rozpoczęły się przy Urzędzie Miasta Sejny złożeniem wiązanek i kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Muzeum Ziemi Sejneńskiej, gdzie uroczyście oddano do użytku Salonik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspaniałe eksponaty z lat 30 ubiegłego wieku o Marszałku Józefie Piłsudskim użyczyła Sejneńskim Piłsudczykom Pani Anna Góral. Na zakończenie uroczystości odbył się krótki koncert dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach. Należy podkreślić ogromną rolę przy stworzeniu saloniku Ks. Władysława Napiórkowskiego, który wielokrotnie przeprowadzał rozmowy z Panią Anną Góral o wypożyczenie zbiorów do saloniku.
Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                    JW
uprzejmości Krzysztofa Palewicza