80. Rocznica mordu 20 Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta przy Szkole Podstawowej w Berżnikach.

 

       W dniach 17-18 maja 2024 r. odbyły się uroczystości 80. Rocznicy mordu 20 Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta przy Szkole Podstawowej w Berżnikach. Organizatorem uroczystości była Fundacji Klucz – Jolanta Szyryńska, Pani Beata Kuczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poćkunach oraz Joanna Raś Wójt Gminy w Sejnach. W dniu 17 maja w Szkole Podstawowej w Poćkunach odbyła się sesja historyczna, którą prowadzili: dr hab. Józef Maroszek, prof. Dr hab. Grzegorz Nowik, dr Krzysztof Skłodowski. W dniu 18 maja 2024r przy byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach uroczystości rozpoczęły się mszą polową w intencji Ojczyzny i zamordowanych 20 Obywateli Rzeczypospolitej. Na  obchody udała się delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz i ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski i ppłk Zw. Henryk Sylwista i poczet sztandarowy w składzie: mjr Zw. Lucyna Gutowska, kpt. Zw. Adam Hryniewicki i por. Zw. Szymon Gałażyn. Mszę celebrował ks. Szymon Klimaszewski Proboszcz Parafii w Berżnikach, ks. Dziekan Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii w Sejnach oraz ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski Proboszcz Parafii w Gąskach. Homilię głosił ks. Władysław Napiórkowski Kapelan Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i była to homilia, która dotarła do zgromadzonych uczestników liturgii. Po mszy uczestnicy za Orkiestrą OSP w Sejnach i Kompanią Honorową przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie przy asyście żołnierzy 14 Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach odbyła się dalsza część obchodów. Podniesiono flagę państwową na maszt, a zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową i Odegrano Sygnał Wojska Polskiego oraz Sygnał Śpij Kolego. Na zakończenie przy Pomniku Upamiętniającym 20 Zamordowanych Polaków i  mogile złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie na boisku w Berżnikach zgromadzonych częstowano pysznym posiłkiem.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                  JW
Pana Leszka Przeborowskiego