Obchody 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie.

 

 

      W dniu 12 maja 2024r Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej wspólnie ze Związkiem Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Suwalskiej wyjechali na Litwę, aby uczcić podwójne uroczystości. Na początku naszej wizyty udaliśmy się do miejscowości Podborze w rejonie Solecznickim, gdzie braliśmy udział we Mszy Świętej prowadzonej przez płk Zw. Józefa Aszkiełowicza. Po mszy głos zabrał gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, który w imieniu gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy pogratulował ks. Józefowi 40-lecia święceń kapłańskich i wręczył w etui Pamiątkowe Medale 35-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Po mszy wielu naszych rodaków podchodziło do nas i dziękowało za przyjazd do Podborza w mundurach piłsudczykowskich i prosiło, aby ich odwiedzać i nie zapominać o nich. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć zostaliśmy zaproszeni do miejscowości Soleczniki, gdzie zjedliśmy obiad. Po niespełna godzinie jechaliśmy już do Wilna, gdzie przy Cmentarzu na Rossie spotkaliśmy się z piłsudczykami ze Szczuczyna, Wyszkowa, Białegostoku i Ostrów Mazowiecka. W mundurach piłsudczykowskich było nas ponad pięćdziesięciu. Po ustaleniu porządku obchodów 89. Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ustawiliśmy się w szyku i udaliśmy się pod grób Matki Marii Piłsudskiej z d. Bilewiczów i Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby oddać hołd Ojcowi Niepodległości. Całość prowadził gen. bryg.  Zw. Jarosław Wojciechowicz, następnie szedł poczet sztandarowy ze Związku Piłsudczyków Oddział w Szczuczynie, za pocztem Prezesi Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP, płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz Prezes z Suwałk, płk Zw. Anna Jagusz Prezes ze Szczuczyna, płk Zw. Sylwester Raniszewski, Prezes z Wyszkowa i kpt. Zw. Józef Bardłowski z Białegostoku i za nimi pozostali Piłsudczycy w mundurach, a wśród nich delegacja z Ostrów Mazowiecka. Po złożeniu kwiatów przez poszczególne delegacje przy akompaniamencie gitary wszyscy odśpiewaliśmy nasz hymn My Pierwsza Brygada. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrał gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, który podziękował wszystkim za przybycie i oddanie hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, oraz przybliżył cel naszej wizyty w Wilnie. Podkreślił, że należy podjąć działania, aby co roku delegacja Związku Piłsudczyków RP z Rzeczypospolitej w dniu 12 maja oddawała hołd  Marszałkowi, na co zebrani Piłsudczycy wyrazili aprobatę takiemu pomysłowi.  Po powrocie na parking  czterem członkom Związku Piłsudczyków Oddział w Szczuczynie  gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz przy asyście płk Zw. Anny Jagusz zostały wręczone awanse oficerskie. Na zakończenie pobytu na Litwie Piłsudczycy z Sejn i Suwałk udali się do Ostrej Bramy, aby pomodlić się za pomyślność Związku Piłsudczyków RP oraz za własne intencje. Po tak owocnym dniu około godziny 18.00  wyruszyliśmy do naszych domów.  

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                    JW
Pani Anny Złotnik
i płk Zw. Anny Jagusz