154. rocznica Powstania Styczniowego.

                W dniach 19-20 stycznia 2017 r. Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński współorganizował obchody 154. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się od Liturgii Mszy Świętej w Sejneńskiej Bazylice za Ojczyznę i poległych w Powstaniu Styczniowym. Na uroczystości przybyły władze samorządowe młodzież szkolna, mieszkańcy Sejneńszczyzny oraz duża grupa Sejneńskich Piłsudczyków. Obecni byli Komendanci służb mundurowych. Po Mszy Świętej młodzież z trzech szkół  zapaliła pochodnie i w trakcie przemarszu uczestnicy uroczystości ustawili znicze przy Pomniku Katastrofy Smoleńskiej – młodzież z Gimnazjum, przy tablicy upamiętniającej zamordowanie 10-ciu mieszkańców m. Rygol przez Niemców  – młodzież z ZSCKR, przy tablicy poświęconej Marszałkowi Jozefowi Piłsudskiemu – członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Sejneński, przy Pomniku Powstania Sejneńskiego – członkowie Koła nr 14 im. Powstańców Sejneńskich, przy Krzyżu upamiętniającym poległych w Powstaniu Styczniowym – pozostali uczestnicy uroczystości. Przy Krzyżu został odczytany Apel Pamięci, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez młodzież z Klubu Historycznego AK z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się ognisko w Borku z pieczoną kiełbaską. Przybyła głównie młodzież z klas mundurowych oraz młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                                        JW
uprzejmości Emilii Gryguć
i Jarosława Wojciechowicza