Uroczystości Patriotyczne w Berżnikach.

               W dniu 22 maja 2016 r. odbywały się uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci 20 obywateli RP zamordowanym w Berżnikach przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Berżnikach, którą celebrował Ks. Władysław Napiórkowski. Przybyła również Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Pocztem Sztandarowym i Dowódcą płk Waldemarem Siedleckim na czele.  Było również kilkanaście Pocztów Sztandarowych różnych organizacji z całego powiatu Sejneńskiego. Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udli się pieszo na dziedziniec byłej Szkoły Podstawowej w Berżnikach, gdzie nastąpił akt odsłonięcia pomnika. Następnie złożono wiązanki i kwiaty i zapalono znicze. Odbył się Apel Poległych, który prowadził por. Zbigniew Perkowski.
Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                        JW
uprzejmości Leszka Przeborowskiego