Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sejneńskich Piłsudczyków.

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

           W dniu 8 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach z zachowaniem zasad sanitarnych odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Przybyła większość członków Sejneńskich Piłsudczyków, a więc to co najważniejsze, zebranie było prawomocne. Na początku spotkania wręczono dwa „Dyplomy od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Pana Piotra Glińskiego. Dyplomy pamiątkowe otrzymali płk Zw. Beata Dźwilewska i kpt. Zw. Jan Dzienisiewicz. Były to wyróżnienia za działalność patriotyczną. Zostały również wręczone Krzyże Honorowe Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymali: Złoty – mjr Zw. Krzysztof Rytwiński, Brązowe – por. Zw. Andrzej Czakis, szer. Zw. Adam Łabanowski, szer. Zw. Ryszard Kuźnicki. Ponadto Medal 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” otrzymał por. Zw. Andrzej Czakis. Małgorzata i Tadeusz Trejnowscy otrzymali Medal Pamiątkowy 100 Lecia Viktorii Niemeńskiej, medal odebrał Tadeusz Trejnowski. Na zakończenie spraw personalnych legitymację członkowską otrzymał Kolega Jan Kramnicz i Krzysztof Skupski. Następnym punktem było zapoznanie zgromadzonych w przygotowane sprawozdania za minioną kadencję, tj. sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP, które przedstawił Prezes Okręgu płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Przewodniczący kpt. Zw. Jerzy Bykas i sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, które przedstawił Przewodniczący mjr Zw. Krzysztof Rytwiński. Trzy sprawozdania zostały przyjęte przez aklamację. Po chwili rozpoczął się najważniejszy punkt dzisiejszego zebrania, wybór Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Z Sali padły trzy propozycje, aby Zarząd Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP pozostał w składzie jak dotychczas. Tę propozycję przyjęto w czasie głosowania. Władze Zarządu Okręgu przedstawiają się następująco:

Prezes – płk Zw. Jarosław Wojciechowicz
Vice Prezes – płk Zw. Ireneusz Zdancewicz
Skarbnik – por. Zw. Andrzej Czakis
Sekretarz – Wiesław Dźwilewski
Kapelan Okręgu – Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski
Członek Zarządu – płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz
Członek Zarządu – płk Zw. Beata Dźwilewska

Skład Komisji Rewizyjnej zaproponował Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP, która to propozycja została przyjęta i skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący – kpt. Zw. Jerzy Bykas
Vice Przewodniczący – por. Zw. Lucyna Gutowska
Sekretarz – mjr Zw. Stanisław Jastrzębski

Również propozycję składu Okręgowego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Prezes, która została przyjęta przez zebranych, a przedstawia się następująco:

Przewodniczący – mjr Zw. Krzysztof Rytwiński
Vice Przewodniczący – mjr Zw. Eugenia Barbara Milewska
Sekretarz – mjr Zw. Jan Dąbrowski

Na zakończenie zebrania Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP przedstawił plan działania na najbliższy okres i udział Sejneńskich Piłsudczyków w uroczystościach patriotycznych na terenie Sejneńszczyzny oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                   JW
 por. Zw. Andrzeja Pankiewicza