Zebranie sprawozdawcze.

 

 

        W dniu 5 marca 2023 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Obecnych było kilkudziesięciu członków Sejneńskich Piłsudczyków.  Na początku zebrania Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski Kapelan Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP zainicjował modlitwę za śp. Andrzeja Wakulewskiego, byłego członka Sejneńskich Piłsudczyków. Po zaakceptowaniu porządku zebrania,  nastąpiła dalsza część spotkania. Po sprawach personalnych Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przedstawił sprawozdanie z działalności ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej za 2022 rok. Następnie sprawozdanie przedstawił mjr Zw. Jerzy Bykas Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która to Komisja pozytywnie określiła działalność Zarządu. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi Prezes płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przedstawił plan obchodów 10  lecia Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP TPJP. Po rzeczowej dyskusji zebranie zakończono.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                        JW
kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz