Zebranie Sprawozdawcze ZP RP Okręgu Ziemi Sejneńskiej.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

           W dniu 8 maja 2022 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Obecnych było kilkudziesięciu członków Sejneńskich Piłsudczyków. Po zaakceptowaniu porządku zebrania,  nastąpiła dalsza część spotkania. Na początku nastąpiły wybory uzupełniające do Zarządu Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP. Płk Zw. Jarosław Wojciechowicz zaproponował, aby członkiem Zarządu został mjr Zw. Tadeusz Wnukowski. Innej propozycji nie było. W wyniku głosowania mjr Zw. Tadeusz Wnukowski został członkiem Zarządu Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP. Następnie Prezes Okręgu płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przedstawił sprawozdanie z działalności ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Po dyskusji sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. Kolejnym bardzo ważnym punktem były sprawy personalne. Wręczono legitymacje członkowskie szer. Zw. Szymonowi Gałażyn i zaległą kpt. Zw. Łukaszowi Owsiejko. Następnie w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wręczył n/w osobom:

– Order Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk Zw. Grzegorzowi Pietkiewiczowi, wręczono również Medale 100. Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, medale otrzymali:  mjr Zw. Jan Dąbrowski,  por. Zw. Beata Kuczyńska,  por. Zw. por. Zw. Dorota Nieszczerzewska,  por. Zw. Adam Hryniewicki. Brązowy Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP otrzymał ppor. Zw. Jarosławowi Jurkiewiczowi. Na zakończenie spotkania wręczono awanse na kolejne stopnie oficerskie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz omówiono plany wystąpień Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                               JW
kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz