Zebranie ogólne Okręgu Ziemi Sejneńskiej.

       

            W dniu 7 września 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie ogólne członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. W trakcie spotkania omawiany były sprawy związane z przygotowaniami do najważniejszych uroczystości w historii Sejneńskich Piłsudczyków od chwili powstania tj. poświęcenia i wręczenia sztandaru w ramach obchodów 100. rocznicy Wiktorii Niemeńskiej. Poruszone również były sprawy personalne oraz statutowe. Obecnych na zebraniu była liczna grupa członków Sejneńskich Piłsudczyków. Na zakończenie kpt. zw. Krzysztof Rytwiński wygłosił referat nas temat  Wojny 1920 roku, a szczególną uwagę Kol. Krzysztof poświęcił na przebieg walk na Sejneńszczyźnie i geniuszowi Marszałka Józefa Piłsudskiego, który oskrzydlając sowieckie wojska poprzez most w Druskiennikach ostatecznie rozbił armię sowiecką.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                   JW
ppor. zw. Andrzeja Pankiewicza