Uroczystości w m. Giże.

 

 

           W dniu 25.06.2022 roku odbyło się uroczyste posadzenie Róży im. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej w miejscowości Giże koło Olecka przy Obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w miejscowości Świętajno, którą celebrował Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski – Kapelan Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i Ks. płk Zw. Marcin Ołtarzewski – Kapelan Związku Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie. Po mszy zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny w Świętajnie, gdzie zapalono znicze przy grobie Ś.P. Lecha Marczaka. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do miejscowości Giże, gdzie przy Obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego posadzono Różę im. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej. Wśród delegacji obecni byli między innymi gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego ZP RP, gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski Prezes Okręgu Ziemi Lubelskiej, płk Zw. Sławomir Dzięgielewski – V-ce Prezes Okręgu Pomorskiego w Gdyni wraz z delegacją, płk Zw. Anna Jagusz – Prezes ZPRP Oddział w Szczuczynie, służby mundurowe, Karol Sobczak – Burmistrz Miasta Olecko oraz gospodarz gen. bryg. Zw. dr Władysław Krajewski – Prezes Okręgu Mazurskiego w Olecku wraz z delegacją i Poczet Sztandarowy w składzie harcerzy. Oczywiście Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowany był przez delegację z Pocztem Sztandarowym na czele w którego skład weszli; mjr Zw. Jerzy Bykas, mjr Zw. Henryk Sylwista i por. Zw. Aneta Ejdulis. Ponadto w skład delegacji weszli płk Zw. Ireneusz Zdancewicz – V-ce Prezes ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i kpt. Zw. Andrzej Czakis – Skarbnik ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                         JW
gen. Zw. Stanisława Olszewskiego