Uroczystości 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gąskach.

               W dniu 25 listopada 2018 r. na zaproszenie Ks. Władysława Napiórkowskiego Proboszcza Parafii p.w. Antoniego Padewskiego w Gąskach i zarazem Kapelana Związku Piłsudczyków RP Okręg Sejneński delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Sejneński uczestniczyła w obchodach parafialnych 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Liturgię Mszy Świętej celebrował Ks. Władysław Napiórkowski w intencji Ojczyzny. Na Mszę Świętą było bardzo dużo wiernych. W bocznych nawach kościoła została umieszczona wystawa „24 Baon Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Na zakończenie Mszy Świętej Kol. Jarosław Wojciechowicz zapoznał uczestników modlitwy z historią Sejneńskiego baonu i zachęcił do obejrzenia wystawy. Wielu wiernych miejscowej parafii po zakończonej mszy oglądało wystawę i dziękowało nam za przybycie i uświetnienie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i zapoznanie z nieznaną historią elitarnej jednostki Wojska Polskiego, jakim był 24 Baon KOP „Sejny”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                       JW
Kol. Jarosława Wojciechowicz