Spotkanie z Panem płk Krzysztofem Świderskim Dowódcą 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego.

 

             

                W dniu 8 lutego 2023 roku płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej odbył spotkanie z  Panem płk  Krzysztofem Świderskim Dowódcą 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. W czasie spotkania podsumowano współpracę Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Ziemi Sejneńskiej, a 14 Suwalskim Pułkiem Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obie strony wyraziły zadowolenie oraz chęć kontynuacji współpracy. Na zakończenie spotkania Pan płk Krzysztof Świderski został odznaczony Medalem 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Wręczony medal był naszym podziękowaniem za wsparcie przy organizacji uroczystości patriotycznych na Sejneńszczyźnie. Płk Zw. Jarosław Wojciechowicz w czasie spotkania reprezentował gen Zw. Stanisława Władysława Śliwę i w jego imieniu wręczył medal.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                  JW
Pana płk Krzysztofa Świderskiego